Győri képek -Corvin Hotel ***


Történelmi belváros

A Bisinger Jószef sétány
A történelmi belváros
A hajdani Bárány szálloda a Király utcában (5.sz.)
Középkori várfal a Bárány szálloda udvarában a XVI. századi átépítés után
Az Arany János utca nyugati házsora
A Baross Gábor utca déli házsora
A Bécsi kapu tér Mátray Lajos Kisfaludy Károly-szobrával
A Liszt Ferenc utca a hajdani rajziskolával (6.sz.)
A Curia Nobilitatis a Liszt Ferenc utcában (1.sz.)
Árkádsor a Liszt Ferenc utca 1.sz. ház udvarában
A hajdani vármegyeház és bérház a Liszt Ferenc utcában
Részlet az egykori vármegyei bérház homlokzatáról
A Rozália-ház részlete a Kazinczy Ferenc utcában (21.sz.)
A vármegyeház udvara
Frigyszekrényszobor a Gutenberg téren
Az Apáca utca a Káptalandombbal
A Rákóczi utca a régi városházával és a hajdani Torkos-, majd Mányoki-házzal (1. és 2.sz)
Schima A. Bandi iparművész aranyhajója a dr. Kovács Pál utca sarkán
A régi városháza kovácsoltvas erkélye
A Kreszta-ház a Káposztás közzel
Kovács Margit kerámiái a Kreszta-ház tetőterében
A Káptalandomb keletről
A történelmi belváros délről
A Sarkantyú köz a karmelita templommal
A főposta homlokzata
Lakóház a Batthyány tér sarkán
Házak a Pálffy Miklós utcában"

Káptalandomb

Az őskanonok és a nagyprépostok háza a Káptalandombon (13. és 15.sz.)
Zárt erkély a nagyprépostok házán
A Püspökvár déli kapuja a Székesegyházzal
A Püspökvár tornya és kápolnája
A Püspökvár udvara
A Kastály-bástya hajdani ágyúállásai
A Püspökvár és a Székesegyház a városfallal
A Káptalandomb északi házsora
A Kastély-bástya a Radó-szigettel
A középkori plébániatemplom romjai a Szent Mihály szoborral és a Borsos Miklós múzeummal
A Székesegyház déli homlokzata a Szent László-kápolnával
F. A. Maulbertsch freskója a Székesegyház főhajójának boltozatán (1781)
A Székesegyház kápolnája Szent László hermájával
A Székesegyház szentélye F. A. Maulbertsch oltárképével
Szent László hermájának bemutatása
Szent László-napi körmenet a Káptalandombon
A Könyvtár díszterme a Káptalandomb 26. sz. házban
Az egykori egyházmegyei papnevelde a Káptalandombon (26.sz.)
A Zalka-féle Antifonale 1482-ből
Ősnyomtatvány 1491-ből: Schrein oder Schatzbehalter
Részlet a kincstárból; XVIII. századi liturgikus tárgyak
Eptatralis lovaskatona sztéléje a Sforza-félbástya kazamatáiban (Bécsi kapu tér 5.sz.)
A Püspökvár déli kapuja a Székesegyházzal

Zichy palota

A Zichy-palota a Liszt Ferenc utcában (20.sz.)
A Zichy-palota sarokerkélye
Torzfejes kőgyám a Zichy-palota sarokerkélyén
A Zichy-palota udvara
A Zichy-palota fogadószobájának barokk festése Dávid király ábrázolásával
Kőatlaszok és kovácsolt vas ajtó a Zichy-palota kapualjában

Ott-ház

Az Ott-ház homlokzata (Bécsi kapu tér 13.)
Az Ott család címere

Karmelita templom

A karmelita templom és kolostor a Rába partján 1
A karmelita templom és kolostor a Rába partján 2
A karmelita templom szentélye Richter Ferenc faragott főoltárával és szószékével
A karmelita templom "sötét kápolnája" Fekete Mária-szobrával

Kazinczy Ferenc utca

Polgárházak a Kazinczy Ferenc utca nyugati végén
Zárt erkély a Kazinczy Ferenc utcában (4.sz)
A Kazinczy Ferenc utca déli házsora a karmelita templommal

Magyar Ispita

A Magyar Ispita Váczy Péter gyűjteményének ad helyet
A Magyar Ispita udvara Borsos Miklós díszkútjával
Szent József szobra a Magyar Ispita északi homlokzatán

Német Ispita

A Német Ispita a Vörösmarty utca sarkán
Kis Jézust tartó Mária a Német Ispita homlokzatán

Fejérvári-ház

A Fejérvári-ház az Apáca utcában (9.sz.)
A Fejérvári-ház zárt erkélyének kőkonzolja
A Fejérvári-címer

Városháza

A Polgármesteri Hivatal a Városház téren
Részlet a városháza déli homlokzatáról
A városháza díszterme
Győr város címere

Győri Nemzeti Színház

A Győri Nemzeti Színház
A színház előcsarnoka
A színház nézőtere
A Győri Balett műsorából

Széchenyi tér

Patikamúzeum az egykori jezsuita gyógyszertárban
Az Eszterházy-palota a Széchenyi tér sarkán
Mária oszlop a Széchenyi téren
A Széchenyi tér 3. és 4. sz. házak
A "Vastuskó" a Széchenyi Téren (4. sz.)
Ívókút
A Széchenyi tér északi házsora
Vásár a Széchenyi téren
Széchenyi tér, az egykori Apátúr-ház (ma múzeum) zárt erkélye (5.sz.)
Múzeum: Parasztház belső berendezése
Múzeum: Régi kocsmabelső Újvárosból
Fafaragó mester a Széchenyi téren

Bencés templom

A Szent Ignác templom kéttornyos homlokzata a Széchenyi téren
A Szent Ignác templom szentélye P. Tróger freskójával és oltárképével
Gode Lajos fából faragott barokk szószéke (1749)

Gyárváros

Szecessziós stílusú munkásház
Gyárvárosi r.k. templom főhomlokzata a Mátyás téren
A Mátyás téri templom belső képe

Marcalváros

A r.k. Szent Lélek-templom Marcalvárosban
A Szent Lélek-templom plébániaépülete

Nádorváros

A r.k. Szent Imre temlom Nádorvárosban
A nádorvárosi r.k. templom belső képe Szőnyi István falfestményeivel
A Nádorvárosi Evangélikus templom

Radó-sziget

A Radó-sziget a Rábával
Parkrészlet a Radó-szigeten
A Zenepavilon a Radó-szigeten

Révfalu

Varga Imre "Sárkányrepülő" szobra a Széchenyi István Főiskola parkjában

Sziget

A versenyuszoda a Rába és a Mosoni-Duna torkolatánál
A Rába és a Mosoni-Duna találkozása
Hajók az új mederbe terelt Mosoni-Dunán
Csendes várakozás
Duna, hattyúk, ladikok...

Újváros

A református templom Újvárosban
Az Evangélikus Öregtemplom Újvárosban

 agyualla.jpg (34411 győr hotel)a-hajo.jpg (29650 győr hotel)antifona.jpg (30559 győr hotel)apaca_u.jpg (78926 győr hotel)aranyj_u.jpg (54573 győr hotel)barany.jpg (70531 győr hotel)baross_u.jpg (56042 győr hotel)batthyan.jpg (26281 győr hotel)becsi_k.jpg (55496 győr hotel)belv-d.jpg (94128 győr hotel)belv-e.jpg (81069 győr hotel)bences-o.jpg (125739 győr hotel)bences-s.jpg (47300 győr hotel)bences-t.jpg (90224 győr hotel)bisinger.jpg (129539 győr hotel)cimer.jpg (41934 győr hotel)corvin1.gif (4345 győr hotel)d-homlok.jpg (75527 győr hotel)disztrm.jpg (47823 győr hotel)duna1.jpg (62163 győr hotel)duna2.jpg (16573 győr hotel)duna3.jpg (46888 győr hotel)dunakapu.jpg (88675 győr hotel)dunaraba.jpg (63556 győr hotel)elocsar.jpg (32784 győr hotel)eszterha.jpg (64068 győr hotel)fafarago.jpg (47941 győr hotel)fejer_ci.jpg (32298 győr hotel)fejer_h.jpg (38837 győr hotel)fejer_ko.jpg (24540 győr hotel)foposta.jpg (26421 győr hotel)fresko.jpg (26103 győr hotel)frigysz.jpg (46613 győr hotel)f-szoba.jpg (22099 győr hotel)gybalett.jpg (57310 győr hotel)isp_udv.jpg (23550 győr hotel)ivokut.jpg (27502 győr hotel)kanonok.jpg (57742 győr hotel)kapolna.jpg (80522 győr hotel)kapu.jpg (34102 győr hotel)karmeli1.jpg (41197 győr hotel)karmeli2.jpg (144413 győr hotel)kastelyb.jpg (84432 győr hotel)kazamata.jpg (45017 győr hotel)kazincz1.jpg (53230 győr hotel)kazincz2.jpg (41661 győr hotel)kazincz3.jpg (81003 győr hotel)k-domb.jpg (63278 győr hotel)kincstar.jpg (69330 győr hotel)kiraly_u.jpg (91819 győr hotel)klastrom.jpg (62515 győr hotel)konyvtar.jpg (37753 győr hotel)kormenet.jpg (36689 győr hotel)kovacs_m.jpg (36028 győr hotel)kreszta.jpg (48490 győr hotel)lisztf_1.jpg (82755 győr hotel)lisztf_2.jpg (40491 győr hotel)lisztf_6.jpg (52701 győr hotel)lisztf13.jpg (71380 győr hotel)lisztf15.jpg (34968 győr hotel)maria-o.jpg (37889 győr hotel)matyas_t.jpg (51874 győr hotel)munkshaz.jpg (71975 győr hotel)muzeum.jpg (28560 győr hotel)muzeum_2.jpg (25437 győr hotel)muzeum_3.jpg (58064 győr hotel)nad-evan.jpg (66259 győr hotel)nezoter.jpg (44221 győr hotel)n-ispita.jpg (54648 győr hotel)nyomtatv.jpg (61546 győr hotel)oltar.jpg (139587 győr hotel)oregtemp.jpg (120553 győr hotel)ott_haz.jpg (59526 győr hotel)ottcimer.jpg (30494 győr hotel)palffy.jpg (84005 győr hotel)papnevel.jpg (66708 győr hotel)patika.jpg (58966 győr hotel)patio.jpg (48493 győr hotel)prepost.jpg (41317 győr hotel)puspokv.jpg (67205 győr hotel)puspokv2.jpg (40348 győr hotel)puspokv3.jpg (58269 győr hotel)rabahote.jpg (62496 győr hotel)radoraba.jpg (104023 győr hotel)rakoczi.jpg (52182 győr hotel)ref_temp.jpg (81186 győr hotel)rozalia.jpg (96405 győr hotel)r-varosh.jpg (63167 győr hotel)sarkanty.jpg (62686 győr hotel)szech_3.jpg (61223 győr hotel)szech-e.jpg (68916 győr hotel)szekes_e.jpg (61682 győr hotel)szentely.jpg (84722 győr hotel)szif.jpg (77057 győr hotel)szinhaz.jpg (48001 győr hotel)szjozsef.jpg (26745 győr hotel)szlaszl2.jpg (41114 győr hotel)szlaszlo.jpg (34536 győr hotel)szlelek1.jpg (33224 győr hotel)szlelek2.jpg (42035 győr hotel)szobor.jpg (25506 győr hotel)sztimre1.jpg (77502 győr hotel)sztimre2.jpg (49654 győr hotel)temp_rom.jpg (62572 győr hotel)uszoda.jpg (108667 győr hotel)varfal.jpg (93754 győr hotel)varmegye.jpg (59321 győr hotel)vasar.jpg (48154 győr hotel)vastusko.jpg (30019 győr hotel)vh-ter.jpg (61672 győr hotel)zenepav.jpg (36638 győr hotel)zichy-p.jpg (59639 győr hotel)zichy-p2.jpg (59628 győr hotel)zichy-pk.jpg (24315 győr hotel)zichy-ud.jpg (50924 győr hotel)